Langetermijnsparen of pensioensparen

Langetermijnsparen of pensioensparen?


Doe ik best aan langetermijnsparen of aan pensioensparen?


Beide, maar het is interessanter om te beginnen met pensioensparen voor u langetermijnsparen aanvangt. Daar zijn een aantal fiscale redenen voor.


Wat is het verschil tussen de twee?


Op het opgebouwd kapitaal van pensioensparen én dat van langetermijnsparen wordt een specifieke eindbelasting toegepast. Er wordt een taxatie ingehouden, niet op einddatum van het contract, maar op de leeftijd van 60 jaar. Dit is een bedrag van 8% voor pensioensparen en 10% voor langetermijnsparen. De winstdeelname wordt niet belast.


Langetermijnsparen kunt u verder zetten na de leeftijd van 65 jaar op voorwaarde dat u tijdig bent begonnen. U kunt dus langer genieten van de belastingvermindering met langetermijnsparen. Let wel: als u geen belastingen betaalt, kunt u ook de vermindering niet genieten. In die zin is het bijvoorbeeld voor statutaire ambtenaren zeer interessant om tijdig aan langetermijnsparen te beginnen, aangezien hun relatief hoge pensioenuitkeringen ervoor zorgen dat ze ook na pensionering heel wat belastingen moeten betalen.


Op de pensioenspaarpremies bent u geen premietaks van 2% verschuldigd, waar dit bij langetermijnsparen en andere levensverzekeringen afgesloten door een natuurlijk persoon wél het geval is.


Pensioensparen aan de hand van een pensioenspaarfonds- of verzekering is steeds mogelijk voor iedere persoon, maar de mogelijkheid om fiscaal voordeel te genieten voor langetermijnsparen kan al ‘ingevuld’ zijn als u een hypothecaire lening heeft lopen.


Met welke vorm van sparen begin ik dan best?


Bovenstaande verschillen houden in dat het interessanter is om te beginnen met pensioensparen voor u langetermijnsparen aanvangt. U betaalt immers geen premietaks van 2%, de eindbelasting bedraagt slechts 8% i.p.v. 10% en u moet niet inzitten met de vraag of u al dan niet een huis gaat kopen waardoor de fiscale korf langetermijnsparen al opgevuld is.


Weet u niet of u nog kunt langetermijnsparen, of wil u meer weten over pensioensparen?

Breng dan snel een bezoek aan ons kantoor.

Voor meer uitleg over de meest interessante manieren om aan pensioensparen te doen op een bepaalde leeftijd, neemt u best contact op met ons.