Meerdere contracten pensioensparen

Meerdere contracten pensioensparen?


Kan ik met meerdere contracten pensioensparen?


Om comfortabel met pensioen te gaan heeft u al snel tussen € 150.000 en € 200.000 nodig. Afhankelijk van uw sociaal statuut kan dit zelfs nog meer zijn. Om snel aan dit bedrag te raken, kunt u twee of meerdere contracten aangaan om aan pensioensparen te doen. Maar dit is fiscaal niet interessant.


Twee of meerdere contracten

U kunt in principe gedurende uw leven meerdere contracten voor pensioensparen aangaan. U mag ook zelf kiezen of u die bij een verzekeraar of een bank neemt (of allebei).

Weet wel dat u per jaar maar één contract fiscaal kunt inbrengen en dat u bovendien wettelijk verplicht bent om in elk contract minstens vijf stortingente doen.


Hoe zit het fiscaal?

Elk jaar mag u maar één contract inbrengen voor het fiscaal voordeel van 30%. Het is dus logisch dat u in uw belastingaangifte het contract aangeeft met de hoogste storting dat jaar. Het is niet zo dat u verschillende contracten kunt inbrengen tot u aan het fiscale maximumbedrag voor pensioensparen zit - u kunt maar één contract inbrengen. Best is dus om in één bepaald jaar maar in één enkel contract geld te storten.


Meer dan het fiscaal maximum

Als u twee of meer pensioenspaarcontracten heeft, moet u weten dat elke storting boven het fiscale maximum geen extra fiscaal voordeel oplevert.

Sterker nog: wanneer de eindtaxatie van het fiscale pensioenspaarcontract wordt ingehouden (anticipatieve heffing van 8% op 60 jaar), zal het volledige bedrag belast worden.

Indien u heeft genoten van het fiscale voordeel op de premie, is dit in verhouding een lage belasting.

Indien u echter meer dan het fiscale maximum spaarde, zal u op een deel van de premie geen fiscaal voordeel genieten en wel belast worden.

Dat is in het nadeel van de spaarder.

U ondervindt dit nadeel niet, indien u elk jaar alternerend spaart in twee verschillende contracten.

Dus nooit in één jaar in twee verschillende contracten


Wil u toch meer sparen en meer fiscaal voordeel genieten? Neem dan contact op met ons.