Pensioen Gewaarborgd

Pensioen Gewaarborgd?


Is het kapitaal dat ik spaar voor mijn pensioen gewaarborgd?


De overheid staat in voor maximaal € 100.000 per persoon bij tak 21-producten. Het kapitaal gespaard met een tak 23-product (en het kapitaal dat u boven die € 100.000 spaarde met een tak 21-product) is niet gewaarborgd.


Wat is een risicoprofiel?

Bij de aanvang van een verzekeringscontract zal uw verzekeringstussenpersoon u een vragenlijst voorleggen. Uit deze behoefteanalyse zal onder andere uw risicoprofiel blijken. Dit profiel bepaalt of u bereid bent om veel of juist weinig risico te lopen met uw geld om kans te maken op een groter rendement. Op basis van dit risicoprofiel zult u een dynamischer (meer risico) of defensiever (minder risico) product aangeboden krijgen.


Hoe beïnvloedt mijn risicoprofiel mijn gewaarborgd kapitaal?

Dit hangt af van de manier waarop u spaart. Voor verzekeringen is het zo dat tak 21 meer zekerheid biedt, maar tak 23 vaak een hoger rendement. Dit hoger rendement komt natuurlijk ten koste van een hoger risico. Het is uiteraard ook mogelijk om te starten aan een hoog risico en uw gespaarde kapitaal aan minder risico bloot te stellen wanneer u uw pensioenleeftijd nadert.

Als u 100% in tak 21 spaart, is het dus veilig te stellen dat het gestorte kapitaal volledig is gewaarborgd. Bij tak 23 is dit niet het geval. Maar als u 20% van uw inleg verliest door een waardedaling van een fonds in het kader van een tak 23, zult u op het einde van de rit nog steeds winst gemaakt hebben door het benutten van het fiscale voordeel van 30%.


Waarborgen van de Belgische staat

Elke financiële instelling in België is verplicht om deel te nemen aan het depositogarantiesysteem van de Belgische staat. Dit houdt in dat, als de instelling volledig over kop zou gaan, de overheid maximaal € 100.000 per persoon per rekening/verzekering zal vergoeden. Op tak 21-producten is deze regel van toepassing, op tak 23 niet.


Wil u meer weten over fiscaal voordelig pensioensparen? Neem dan zeker met ons contact op.