Pensioensparen Fiscaal Voordeel

Pensioensparen Fiscaal Voordeel


Hoeveel bedraagt mijn fiscaal voordeel bij pensioensparen?

Fiscaal sparen voor uw pensioen biedt een voordeel van 30%. Om van dit voordeel te genieten, moet uw langetermijn- of pensioensparen wel aan een aantal voorwaarden voldoen.


Wat is ‘fiscaal voordeel’?

Als u spaart voor uw pensioen met langetermijn- of pensioensparen, dan doet de fiscus u een cadeau. U krijgt namelijk een bepaald percentage van het geld dat u gespaard heeft terug in de vorm van korting op uw belastingen.

Op dit moment krijgt u voor langetermijn- of pensioensparen een fiscaal voordeel van 30%. In praktijk betekent dit dat als u bijvoorbeeld voor € 600 aan pensioensparen doet, u € 180 minder belastingen zal moeten betalen. Uw fiscaal voordeel bedraagt maximaal € 282 bij pensioensparen en € 678 bij langetermijnsparen.

De financiële instelling waarbij u spaart, zal een fiscaal attest opstellen dat aan de belastingaangifte gekoppeld kan worden om recht te geven op deze vermindering. Om dit fiscaal voordeel te genieten, moet u wel aan bepaalde voorwaarden (link artikel pensioensparen) voldoen.


Moet ik aan het einde van de rit niet alles weer afgeven aan de fiscus?

Neen, op het opgebouwd kapitaal wordt maar één keer een heel specifieke eindbelasting toegepast. Er wordt een taxatie ingehouden van 8% voor pensioensparen en 10% voor langetermijnsparen, niet op einddatum van het contract, maar op de leeftijd van 60 jaar. De winstdeelname wordt niet belast. Deze taks heet de ‘anticipatieve heffing’.

Dit is in de eerste plaats, rekening houdend met het fiscale voordeel, een erg lage belasting. Bovendien laat dit u als spaarder toe om tussen uw 60ste en het einde van het contract nog steeds uw fiscaal voordeel te benutten zonder op latere datum nog een belasting te moeten betalen.

Wil u weten hoe u aan fiscaal pensioensparen kunt doen? Neem dan met ons contact op voor meer info.