Zelfstandigen

Zelfstandigen


Spaar zelf voor uw aanvullend pensioen


Het maximale wettelijk pensioen voor zelfstandigen is op dit moment in België ongeveer 1.650 euro. En dan alleen als u 45 jaar lang gewerkt hebt en gezinshoofd bent.

Anders krijgt u nog minder. Als zelfstandige rondkomen met een wettelijk pensioen is dus niet vanzelfsprekend.


Gelukkig kunt u zelf op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen bijeen sparen. Zodat u bij uw pensionering dezelfde levenstandaard behoudt als vandaag.


Begin op tijd: hoe vroeger u begint, des te groter uw potje wanneer u op pensioen gaat.


De verschillende pensioenoplossingen


VAPZ (sociaal)


Als zelfstandige mag u jaarlijks tot 8,17% van uw inkomen storten in een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Dat is de meest fiscaal vriendelijke manier om als zelfstandige te sparen voor een pensioen. Kiest u voor een sociaal VAPZ, dan gaan een deel van uw premies naar solidariteitswaarborgen. Die beschermen u en uw gezin tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden.

VAPZ en/of Gewaarborgd Inkomen met een RIZIV-toelage

Als geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker of kinesitherapeut kunt u uw RIZIV-toelage gebruiken voor de opbouw van een extralegaal pensioen (het VAPZ-RIZIV) en/of een verzekering


Gewaarborgd Inkomen. U betaalt de premies niet zelf, dat doet het RIZIV in uw plaats.


Individuele pensioentoezegging


Bent u bedrijfsleider van een vennootschap? Dan kunt u naast een VAPZ ook een individuele pensioentoezeggingsverzekering afsluiten: het VIVIUM Top-Hat Plus Plan.

Op die manier betaalt uw vennootschap voor uw pensioen. Maar u bent zelf wel de eigenaar en rechtstreekse begunstigde van het kapitaal.


Levensverzekering of pensioensparen


U kunt elk jaar extra premies opzijleggen voor uw pensioen via een individuele levensverzekering of via pensioensparen. Beide leveren een fiscaal voordeel op.


Voorschot op uw pensioenverzekering


U kunt een deel van uw reserves in uw VAPZ of Top-Hat Plus Plan opnemen als voorschot. U kunt een hypothecair krediet afsluiten waarbij u het ontleende kredietkapitaal terugbetaalt met uw pensioenkapitaal. Of u kunt uw tweedepijler-pensioencontract in onderpand geven bij uw kredietinstelling.


Waarom ons kiezen?Gemoedsrust: spaargeld is een buffer die u kan aanspreken als het even slechter gaat of als er iets vervangen moet worden, zoals bv. een kapotte koelkast of wasmachine.

 

Een toekomstige aankoop: dat kan iets kleins zijn zoals bv. een nieuwe smartphone maar evenzeer een grote aankoop zoals bv. een nieuwe auto. 

 

Uw pensioen: u vreest dat uw pensioen niet voldoende zal zijn om comfortabel rond te komen? Dan kan u ook sparen om uw pensioen later aan te vullen.

 

Uw kinderen: u wil uw kinderen vooruit helpen? Dan begint u best op tijd voor hen te sparen. Zo kan u ze later een mooie som meegeven.

 

Er zijn duizend en één redenen om voor te sparen.